Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/666506
Title: Técnica da enxertia de copa da seringueira.
Authors: MORAES, V. H. de F.
MORAES, L. A. C.
Date Issued: 1998
Citation: Manaus: EMBRAPA-CPAA, 1998.
Pages: 8 p.
Description: Informacoes tecnicas sobre enxertia de copa de seringueira, envolvendo altura da enxertia, contagem das plantas aptas a enxertia, posicao da enxertia, epoca do ano, combinacoes copa/painel, colheita de hastes, procedimentos da enxertia, verificacao e decaptacao, operacoes pos-cecapitacao e coeficientes tecnicos.
Thesagro: Enxerto
Espécie
Hevea
Reprodução Vegetal
Seringueira
Keywords: Copa
Brasil
Amazonas
Manaus
Series/Report no.: (EMBRAPA-CPAA. Comunicado Técnico, 14).
ISSN: 1414-0735
Type of Material: Folhetos
Access: openAccess
Appears in Collections:Comunicado Técnico (CPAA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ComTec14.pdf192,02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open

FacebookTwitterDeliciousLinkedInGoogle BookmarksMySpace