DSpace
 
 
Views - Time Series
Number of views in the period.

Period: Total :: Year :: Month :: Day

Item Handle (eg. 1822/417)
Item
Title : Armadilha CNPMF: nova técnica para o controle de brocas-da-haste da mandioca.
Entry Date : 09-04-2011

Views
Year Views
2011 17
2012 59
2013 47
2014 18
2015 26
2016 29
196

Views per year
Views by country
Origin Views Perc.(%)
Brazil Brazil 49 38,28
United States United States 30 23,44
N/A N/A 14 10,94
China China 13 10,16
Europe Europe 6 4,69
Ukraine Ukraine 6 4,69
Germany Germany 2 1,56
France France 2 1,56
United Kingdom United Kingdom 2 1,56
Embrapa Embrapa 1 0,78
Paraguay Paraguay 1 0,78
Korea, Republic of Korea, Republic of 1 0,78
Cote D'Ivoire Cote D'Ivoire 1 0,78
128 100,00

Views by country (top 10)