DSpace
 
 
Views - Time Series
Number of views in the period.

Period: Total :: Year :: Month :: Day

Item Handle (eg. 1822/417)
Item
Title : Armadilha CNPMF: nova técnica para o controle de brocas-da-haste da mandioca.
Entry Date : 09-04-2011

Views
Year Views
2011 17
2012 59
2013 47
2014 18
2015 26
2016 30
197

Views per year
Views by country
Origin Views Perc.(%)
Brazil Brazil 49 37,98
United States United States 31 24,03
N/A N/A 14 10,85
China China 13 10,08
Europe Europe 6 4,65
Ukraine Ukraine 6 4,65
Germany Germany 2 1,55
France France 2 1,55
United Kingdom United Kingdom 2 1,55
Embrapa Embrapa 1 0,78
Paraguay Paraguay 1 0,78
Korea, Republic of Korea, Republic of 1 0,78
Cote D'Ivoire Cote D'Ivoire 1 0,78
129 100,00

Views by country (top 10)