DSpace
 
 
Downloads - Time Series
Number of downloads in the period.

Period: Total :: Year :: Month :: Day

Item Handle (eg. 1822/417)
Item
Title : Armadilha CNPMF: nova técnica para o controle de brocas-da-haste da mandioca.
Entry Date : 09-04-2011

Downloads
Year Downloads
2011 17,0
2012 28,0
2013 21,0
2014 6,0
2015 150,0
2016 59,0
281,0

Downloads by year
Downloads by country
Origin Downloads Perc.(%)
Brazil Brazil 128,0 54,24
N/A N/A 63,0 26,69
United States United States 24,0 10,17
China China 6,0 2,54
Paraguay Paraguay 4,0 1,69
United Kingdom United Kingdom 2,0 0,85
France France 1,0 0,42
Sweden Sweden 1,0 0,42
Portugal Portugal 1,0 0,42
Embrapa Embrapa 1,0 0,42
Peru Peru 1,0 0,42
Venezuela Venezuela 1,0 0,42
Japan Japan 1,0 0,42
Europe Europe 1,0 0,42
East Timor East Timor 1,0 0,42
236,0 100,00

Downloads by country (top 10)