DSpace
 
 
Downloads - Time Series
Number of downloads in the period.

Period: Total :: Year :: Month :: Day

Item Handle (eg. 1822/417)
Item
Title : Produção de tilápia: mercado, espécie, biologia e recria.
Entry Date : 06-06-2011

Downloads
Year Downloads
2011 51,0
2012 128,0
2013 146,0
2014 502,0
2015 512,0
2016 1.933,0
3.272,0

Downloads by year
Downloads by country
Origin Downloads Perc.(%)
N/A N/A 1.480,0 46,03
Brazil Brazil 1.267,0 39,41
United States United States 160,0 4,98
Germany Germany 129,0 4,01
Europe Europe 43,0 1,34
Mexico Mexico 21,0 0,65
Norway Norway 18,0 0,56
United Kingdom United Kingdom 18,0 0,56
Mozambique Mozambique 16,0 0,50
Portugal Portugal 12,0 0,37
China China 11,0 0,34
Peru Peru 6,0 0,19
Angola Angola 6,0 0,19
Canada Canada 4,0 0,12
Colombia Colombia 4,0 0,12
Switzerland Switzerland 3,0 0,09
South Africa South Africa 1,0 0,03
Romania Romania 1,0 0,03
Japan Japan 1,0 0,03
Sweden Sweden 1,0 0,03
France France 1,0 0,03
Indonesia Indonesia 1,0 0,03
Israel Israel 1,0 0,03
Australia Australia 1,0 0,03
Argentina Argentina 1,0 0,03
Hong Kong Hong Kong 1,0 0,03
Korea, Republic of Korea, Republic of 1,0 0,03
Ecuador Ecuador 1,0 0,03
Nigeria Nigeria 1,0 0,03
Italy Italy 1,0 0,03
Spain Spain 1,0 0,03
Cape Verde Cape Verde 1,0 0,03
Paraguay Paraguay 1,0 0,03
3.215,0 100,00

Downloads by country (top 10)