DSpace
 
 
Downloads - Time Series
Number of downloads in the period.

Period: Total :: Year :: Month :: Day

Item Handle (eg. 1822/417)
Item
Title : Integração Lavoura-Pecuária: a cultura do girassol consorciada com Brachiaria ruziziensis.
Entry Date : 31-08-2012

Downloads
Year Downloads
2012 55,0
2013 198,0
2014 75,0
2015 217,0
2016 281,0
826,0

Downloads by year
Downloads by country
Origin Downloads Perc.(%)
Brazil Brazil 377,0 50,95
N/A N/A 183,0 24,73
United States United States 114,0 15,41
Portugal Portugal 11,0 1,49
Germany Germany 10,0 1,35
France France 7,0 0,95
China China 6,0 0,81
Argentina Argentina 6,0 0,81
Europe Europe 5,0 0,68
Anonymous Proxy Anonymous Proxy 4,0 0,54
United Kingdom United Kingdom 3,0 0,41
Mozambique Mozambique 3,0 0,41
Paraguay Paraguay 3,0 0,41
Japan Japan 2,0 0,27
Mexico Mexico 2,0 0,27
Canada Canada 2,0 0,27
Russian Federation Russian Federation 1,0 0,14
Norway Norway 1,0 0,14
740,0 100,00

Downloads by country (top 10)