DSpace
 
 
Downloads - Time Series
Number of downloads in the period.

Period: Total :: Year :: Month :: Day

Item Handle (eg. 1822/417)
Item
Title : Utilização da luz ultravioleta (UV-C) na proteção de maçãs fuji da podridão por Penicillium expansum.
Entry Date : 24-05-2012

Downloads
Year Downloads
2012 25,0
2013 115,0
2014 151,0
291,0

Downloads by year
Downloads by country
Origin Downloads Perc.(%)
Germany Germany 85,0 29,72
N/A N/A 70,0 24,48
Brazil Brazil 54,0 18,88
United Kingdom United Kingdom 27,0 9,44
United States United States 20,0 6,99
France France 15,0 5,24
Canada Canada 6,0 2,10
Europe Europe 2,0 0,70
Japan Japan 1,0 0,35
Chile Chile 1,0 0,35
China China 1,0 0,35
Portugal Portugal 1,0 0,35
Argentina Argentina 1,0 0,35
Korea, Republic of Korea, Republic of 1,0 0,35
Mexico Mexico 1,0 0,35
286,0 100,00

Downloads by country (top 10)