DSpace
 
 
Downloads - Time Series
Number of downloads in the period.

Period: Total :: Year :: Month :: Day

Item Handle (eg. 1822/417)
Item
Title : Utilização da luz ultravioleta (UV-C) na proteção de maçãs fuji da podridão por Penicillium expansum.
Entry Date : 24-05-2012

Downloads
Year Downloads
2012 25,0
2013 115,0
2014 210,0
2015 213,0
2016 44,0
607,0

Downloads by year
Downloads by country
Origin Downloads Perc.(%)
Germany Germany 221,0 37,65
N/A N/A 162,0 27,60
Brazil Brazil 65,0 11,07
Europe Europe 55,0 9,37
United Kingdom United Kingdom 27,0 4,60
United States United States 24,0 4,09
France France 15,0 2,56
Canada Canada 6,0 1,02
Portugal Portugal 4,0 0,68
Chile Chile 2,0 0,34
China China 2,0 0,34
Korea, Republic of Korea, Republic of 1,0 0,17
Mexico Mexico 1,0 0,17
Argentina Argentina 1,0 0,17
Japan Japan 1,0 0,17
587,0 100,00

Downloads by country (top 10)