DSpace
 
 
Downloads - Time Series
Number of downloads in the period.

Period: Total :: Year :: Month :: Day

Item Handle (eg. 1822/417)
Item
Title : Utilização da luz ultravioleta (UV-C) na proteção de maçãs fuji da podridão por Penicillium expansum.
Entry Date : 24-05-2012

Downloads
Year Downloads
2012 25,0
2013 115,0
2014 210,0
2015 213,0
2016 67,0
630,0

Downloads by year
Downloads by country
Origin Downloads Perc.(%)
Germany Germany 228,0 37,38
N/A N/A 162,0 26,56
Brazil Brazil 71,0 11,64
Europe Europe 63,0 10,33
United Kingdom United Kingdom 27,0 4,43
United States United States 24,0 3,93
France France 15,0 2,46
Canada Canada 6,0 0,98
Portugal Portugal 4,0 0,66
Chile Chile 3,0 0,49
Korea, Republic of Korea, Republic of 2,0 0,33
China China 2,0 0,33
Argentina Argentina 1,0 0,16
Mexico Mexico 1,0 0,16
Japan Japan 1,0 0,16
610,0 100,00

Downloads by country (top 10)